Kadra

Dyrektor:
mgr inż. Barbara Buczkowska

Sekretariat:
mgr Aleksandra Pawlak

Nauczyciele wychowawcy

GRUPA I
:
  • mgr Gabriela Turzańska
  • mgr Dajana Miodońska-Mardyła

GRUPA II:
  • mgr Barbara Chwaja
  • mgr Joanna Deczyńska

GRUPA III
  • mgr Monika Majewska-Grzonka
  • mgr Paulina Trojańska


Pomoc nauczyciela Grupa I
  • Beata Bednarz

Woźna oddziałowa Grupa II
  • Barbara Harańczyk

Woźna oddziałowa Grupa III
  • Dorota Malinowska


Nasze Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna, kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy.
Przedszkolowo.pl logo